Global Cert
International

1

Procedura sertifikacije

Upoznajte se sa procesom sertifikacije Vašeg sistema menadžmenta.

Pročitaj još

2

Naši ocenjivači

Informišite se kakve kvalifikacije moraju imati oni koji Vas ocenjuju.

Pročitaj još

3

Sve o uslugama

QMSEMSOH&SMSISMS
FSMSHACCP
OSTALI STANDARDI


Izdvajamo

Akreditacioni znak

 


 

 

 

Posvećenost našim klijentima

Od skora u vlastitoj upravnoj zgradi...

Sertifikaciono telo Global Cert International Vam pruža mogućnost sertifikacije (ocenjivanja) i nadzora nad Vašim sistemom menadžmenta na način koji je nezavistan, kompetentan i profesionalan. Izdaje Vam sertifikat (potvrdu) treće strane da je Vaš sistem menadžmenta usaglašen sa principima i zahtevima međunarodnih ISO standarda.


GCI VAM NUDI

KOMPETENTNOST, OBJEKTIVNOST, PROFESIONALNOST


Global Cert International (GCI) je akreditovan prema standardu ISO/IEC 17021-1 od strane International Certification Community (ICC), pod brojem 019, čime je obezbeđen dokaz kompetentnosti i nepristrasnosti našeg rada. Saradnja sa stručnim telima iz oblasti standardizacije i registrovan tim odobrenih ocenjivača, omogućiće Vam da steknete pravi uvid i sigurnost u performanse sistema menadžmenta.

Global Cert International dosledan je u poštovanju principa i preporuka koje se odnose na rad sertifikacionih tela za sisteme menadžmenta.

 

Pročitaj još