Global Cert
International

Kontaktirajte nas

Puno ime:            Global Cert International d.o.o. Beograd

Skraćeno ime:      GCI Beograd

Adresa:

Pante Tutundžića 5/8
11077 Beograd, Srbija

Direktor:

prof. dr Siniša Abramović
Tel.:           +381 (0)11 40 65 221 
Mob:           +381 (0)65 67 86 415 
e-mail:         office@gcisertifikacija.com

Predsedavajući komisije za sertifikaciju:

dipl. inž. Dušan Čalić
e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

 

Predsednik komisije za nepristrasnost:

dipl.oec. Nada Rosanda

Ostali podaci o sertifikacionom telu:

Matični broj:                   20 88 18 10
PIB:                               10 784 2596
Šifra i opis delatnosti:      7120 – Tehničko ispitivanje i analize
Broj računa:                   160-381947-96, Intesa Banca