Global Cert
International

Kontaktirajte nas

Puno ime:            Global Cert International d.o.o. Beograd - Novi Beograd

Skraćeno ime:      Global Cert International d.o.o.

Adresa sedišta:

Pante Tutundžića 5/8, 11077 Beograd, Srbija

 

Beograd - centrala:           office@gcisertifikacija.com

Kancelarija Sarajevo:       sarajevo@gcisertifikacija.com

Kancelarija Podgorica:     podgorica@gcisertifikacija.com

Kancelarija Skoplje:         skopje@gcisertifikacija.com

Direktor:

prof. dr Siniša Abramović
Tel.:           +381 (0)11 40 65 221 
Mob:         +381 (0)65 67 86 415 
e-mail:       s.abramovic@gcisertifikacija.com

 

Rukovodilac administracije

dipl. oec. Olja Abramović
Tel.:             +381 (0)11 40 65 221 
Mob:           +381 (0)64 67 94 308 
e-mail:         office@gcisertifikacija.com

Rukovodilac akreditacije:

dipl. inž. Dušan Čalić
e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

Centralni rukovodilac sertifikacije:

dipl. men. Nina Radović
e-mail: office@gcisertifikacija.com

Lokalni rukovodilac sertifikacije (Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina):

dipl. inž. Pavle Relić
e-mail: office@gcisertifikacija.com

 

Predsednik komisije za nepristrasnost:

dipl.pravnik Zoran Savić

Ostali podaci o sertifikacionom telu:

Matični broj:                   20 88 18 10
PIB:                               10 784 2596
Šifra i opis delatnosti:      7120 – Tehničko ispitivanje i analize
Broj računa:                   160-381947-96, Intesa Banca