Global Cert
International


Elementi PROCESA SERTIFIKACIJE

 

 

Slika 1

 

Opis:

Proces 01Prijava klijenta

Klijentom se smatra lice koje se prvi put prijavljuje za proces sertifikacije, lice kome ističe trogodišnji sertifikacioni ciklus i lice koje želi transfer svog sertifikata. Klijent se prijavljuje za proces sertifikacije usmenim ili pisanim putem. Klijent je dužan da pruži informacije potrebne za popunjavanje Prijavnog upitnika. Upitnik čine tri segmenta:

  1. Informacije o organizacionom sistemu Klijenta;
  2. Informacije o standardu (standardima) prema kome će se vršiti ocenjivanje i
  3. Informacije o željenom obimu sertifikacije.

Od Klijenta se očekuje da potpiše Prijavni upitnik kao vid verifikacije datih podataka. GCI razmatra prijavu Klijenta sa stanovišta obima sertifikacije, kompetentnosti ocenjivača i principa sertifikacije. Klijent biva obavešten o ishodu ovog razmatranja.

 

 

 Slika 2

 

Opis:

Proces 02Ponuda i ugovaranje

Po pozitivno rešenoj prijavi, GCI, na osnovu informacija iz Prijavnog upitnika, dostavlja Ponudu. Prihvatanjem Ponude od strane Klijenta, pristupa se potpisivanju Ugovora o pružanju usluga sertifikacije, koji potpisuju predstavnik Klijenta i direktor GCI-a.

Svi bitni elementi poslovanja sa GCI-em dati su Ugovorom o pružanju usluga sertifikacije.

 

 

Slika 3

 

Opis:

Proces 03Sertifikaciona provera

GCI imenuje tim (timove) ocenjivača za predstojeći trogodišnji sertifikacioni ciklus Klijenta. Klijentu se dostavlja Termin plan provere.

 

Proces 03.01 – Faza 1

Tim ocenjivača proverava dokumentaciju sistema menadžmenta Klijenta sa stanovišta zahteva standarda (procesni model, ocena rizika, ciljevi, stepen opredeljenosti i posvećenosti rukovodstva) i osnovno razumevanje zahteva standarda.

 

Proces 03.02 – Faza 2

Sprovodi se ne kasnije od 3 meseca od dana završetka Faze 1. Tim ocenjivača proverava stepen primene sistema menadžmenta u izvođenju radnih procesa, vođenje i čuvanje zapisa o radnim aktivnostima, detaljno razumevanje i pridržavanje dokumentovanim procedurama i uputstvima.

 

Svaka od dve faze rezultuje Izveštajem sa provere, koju sačinjava tim ocenjvača, čiji se primerak dostavlja Klijentu. Izveštaj sa provere sadrži sve nalaze tima ocenjivača i rokove za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti.

Na osnovu Izveštaja sa provere, sertifikaciona komisija GCI-a donosi odluku o sertifikaciji. Po pozitivnoj odluci o sertifikaciji, Klijentu se poštom dostavlja odluka sertifikacione komisije GCI-a, sertifikat o usaglašenom sistemu menadžmenta, elektronska verzija znaka GCI-a i pravila o upotrebi znaka.

 

 

Slika 4

 

Opis:

Proces 04 – Nadzorna provera 1

Realizuje se 12 meseci od poslednjeg dana Faze 2. Provera se izvodi po metodologiji Faze 2 sertifikacione provere. Tim ocenjivača proverava održavanje i poboljšanja sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i odluka sertifikacione komisije GCI-a o statusu sertifikata.

 

Proces 05 – Nadzorna provera 2

Realizuje se 24 meseca od poslednjeg dana Faze 2. Provera se izvodi po metodologiji Faze 2 sertifikacione provere. Tim ocenjivača proverava održavanje i poboljšanja sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i odluka sertifikacione komisije GCI-a o statusu sertifikata.

 

Slika 6

 

Opis:

Proces 06 – Resertifikaciona provera

Realizuje se tri meseca pre datuma isteka koji je označen na sertifikatu. Provera se izvodi po objedinjenoj metodologiji Faze 1 i 2 ali na manjem uzorku nego što je slučaj sa Sertifikacionom proverom. Proverava se važeća verzija sistema menadžmenta. Klijentu se dostavlja uz izveštaj sa provere, sa svim nalazima i rokovima za otklanjanje eventualnih neusaglašenosti, i novi sertifikat ako je odluka sertifikacione komisije GCI-a pozitivna.

Nazad