Global Cert
International

ISO 14001


ISO 14001 - SISTEM MENADŽMENTA ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE

Ovaj standard odnosi se na upravljanje uticajima organizacije / preduzeća na životnu sredinu, u svrhu smanjenja zagađenja zasnovanog na dužem vremenskom periodu.

ISO 14001 ima za cilj poboljšanje životne sredine na nivou preduzeća / društva tako što se usvajaju zahtevi u sistemu, koji proizvodi i pri tom ne šteti prirodnom okruženju.

To je u suštini sistem ekološkog menadžmenta koji doprinosi:

 • Poboljšanju opšteg zdravlja
 • Zadovoljenju zakona iz te oblasti
 • Smanjenju rashoda, odnosno boljem iskorišćenju primarnih imputa
 • Preventivi ekoloških katastrofa
 • Boljoj slici firme / organizacije na tržištu
 • Komparativna prednost na tržištu EU
 • Generalno, smanjenje rizika od eventualnih ekscesnih situacija.

 

SERTIFIKACIJA ISO 14001

Za uspešnu implementaciju ovaj standard mora biti potpuno dokumentovan, proveren i odobren od strane menadžmenta. 

 • Sertifikat je dokaz društvene odgovornosti
 • Sertifikat je dokaz lokalnoj zajednici o stavu i odnosu menadžmenta firme / organizacije
 • Sertifikat je velika prednost u ugovaranju poslova sa organizacijama međunarodnog karaktera
 • Sertifikat je komparativna prednost u dobijanju potrebnih dozvola i saglasnosti kod kompetentnih institucija
 • Sertifikat je potvrda pred domaćim inspekcijskim organima.

Nazad