Global Cert
International

OHSAS 18001


OHSAS 18001 - SISTEM MENADŽMENTA BEZBEDNOŠĆU I ZDRAVLJEM NA RADU 

Sve organizacije koje implementiraju OHSAS su obavezne da imaju lice za bezbednost i zdravlje na radu, akt o proceni rizika na radu, vođenje evidencije o povredama na radnom mestu, kao i obuku zaposlenih o zaštiti na radu i pružanju prve pomoći.

Zakoni Srbije zahtevaju sistemsko praćenje i otklanjanje svih rizika i opasnosti na radnom mestu. Odštete koje plaćaju poslodavci u slučaju povrede ili bolesti na radu su vrlo visoke.

Razlozi za implementaciju ovog standarda su brojni:

 • Usklađivanje radnih procesa sa zakonskim procesima
 • Briga o opštem zdravlju zaposlenih
 • Pravovremeno otklanjanje potencijalnih opasnosti
 • Svođenje povreda na radu na minimum
 • Prednost pred inostranim partnerima
 • Zadovoljavanje svih segmenata zakonskih regulativa iz te oblasti
 • Smanjenje mogućih tužbi
 • Smanjenje premije osiguranja
 • Smanjenje ukupnih troškova
 • Povećava zadovoljstvo zaposlenih
 • Povećana odgovornost zaposlenih
 • Veći ugled preduzeća / organizacije

Sertifikat za OHSAS 18001:2007 predstavlja međunarodno priznat dokaz o primenjenom sistemu zaštite i bezbednosti na radu.  Štiti preduzeće od plaćanja kazni, povećava produktivnost.


Nazad